Aanbod

EVA MEIJERING


 

 

(Team)Coach & Insights


Discovery® Practitioner


 

 

 


Aanbod


 

 

Als (team)coach bied ik begeleiding bij individuele en teamtrajecten om ervoor te zorgen dat inzicht verkregen wordt in de oorsprong van obstakels die hinderen in het dagelijks leven en/of functioneren. Hierbij bied ik handvatten om met al aanwezige (maar soms nog niet zichtbare) kwaliteiten het beste uit jouzelf en/of jouw team te halen. Aan de hand van gesprekken en oefeningen gaan we op zoek naar jouw drijfveren en hoe je deze het meest effectief en met plezier kunt toepassen. Kortom,  zodat je uit jezelf haalt wat er al die tijd al in zat.

 

Naast verdiepingsgesprekken om tot antwoorden of dieper inzicht te komen op jouw coachvraag, maak ik gebruik van het Insights Discovery® instrument. Een Insights Discovery® profiel geeft jou (en indien van toepassing jouw team) inzicht in persoonlijke drijfveren en manier van handelen, wat helpt bij het aangaan, versterken en onderhouden van (professionele) relaties. Dit instrument is ook heel bruikbaar voor een sessie in teamverband, waarbij je leert hoe je effectiever tot een gezamenlijk doel kunt komen door inzicht te krijgen in jullie verschillen én overeenkomsten. (Zie ook pagina 'Over Insights Discovery®)

 

Personal Coaching

Kennismaking


Een wederzijdse 'klik' is absolute voorwaarde om het vertrouwen te kunnen opbouwen om met elkaar aan de slag te gaan. Immers, als er geen vertrouwen is, is er geen samenwerking mogelijk. Dus.. Drink een kop koffie of thee met me en dan besluiten we of en hoe we met elkaar verder gaan.

Gesprekkencyclus


Ik ga uit van maximaal 9 gesprekken per vraagstelling. Ik laat daar graag wat tijd tussen zitten (1 afspraak per 2-4 weken) zodat hetgeen we bespreken in de praktijk toegepast kan worden en indien gewenst tussendoor telefonisch of online getoetst kan worden. Je hebt niks aan een serie van 'AHA's om vervolgens zonder zwembandjes in het bad gegooid te worden.

Team Coaching

Kennismaking


Ook voor een teamtraject is een wederzijdse 'klik' een eerste voorwaarde. Tijdens de kennismaking is er gelegenheid de probleemstelling helder te formuleren en mogelijke trajecten te formuleren. Is de klik er? Dan stellen we samen de te behalen doelen en gewenste tijdsbesteding vast.

Analyse en voorstel op maat


Op basis van het intakegesprek zal ik met een eerste analyse en voorstel komen. Wat voor team coaching ook gewenst is (met of zonder Insights Discovery®), er wordt gezorgd voor een op maat gemaakt programma, waarin met daadwerkelijke werksituaties geoefend zal worden.

SiteLock

 

Johan van Oldenbarneveltlaan 16

3818HB Amersfoort

 

0647570202

 

Copyright 2018 Meijering Advies, KvK: 64460754

All Insights Discovery® content: © The Insights Group Ltd, 2018. All rights reserved.’