Over Insights Discovery®

EVA MEIJERING


 

 

(Team)Coach & Insights


Discovery® Practitioner


 

 

 


Insights Discovery®


Insights Discovery® is een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren.

 

Insights Discovery® maakt het mogelijk om een snelle analyse te maken van de sterktes en uitdagingen van mensen en binnen teams.

 

Naast inzicht met betrekking tot persoonlijke gedragsvoorkeuren in het dagelijks

functioneren, krijgt het team ook inzicht in de Teamdynamiek; wat betekenen onze persoonlijke gedragsvoorkeuren voor het team, waar zijn we als team sterk in en waar missen we wellicht als team wat? Hoe het team samengesteld is wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een zogenaamd Teamwiel. Het wiel is onderdeel van de workshop en ligt als grote mat op de vloer. Dit maakt dat men letterlijk positie kan bepalen en kan voelen waar de verschillen en waar de overeenkomsten zitten.

 

Een Insights workshop heeft een creatief en positief karakter. De aanpak wordt door deelnemers als leuk en laagdrempelig ervaren. Men voelt zich over het algemeen uitgedaagd om met elkaar te spreken en te sparren over (menings)verschillen en mogelijke conflicten. Met behulp van het kleurenmodel van Insights Discovery®, wordt het mogelijk om de meest urgente en belangrijke punten te definiëren voor de ontwikkeling van het team. 

Wat levert het op?


Het team leert om problemen aan te pakken op een positieve, praktische en

inspirerende manier die de sfeer en het moreel binnen het team ten goede komt. Met behulp van heldere, praktische actieplannen kun je continu de voortgang monitoren die het team maakt in de richting van individuele, gezamenlijke en bedrijfsdoelstellingen.

 

Insights Teameffectiviteit is ideaal als je:

 

de kwaliteiten en uitdagingen van het team in kaart wilt brengen;

binnen het team de ruimte wilt creëren voor een open en eerlijke dialoog;

een obstakel dat het team in de weg staat wilt overwinnen;

actieplannen voor continue verbetering wilt formuleren.

SiteLock

 

Johan van Oldenbarneveltlaan 16

3818HB Amersfoort

 

0647570202

 

Copyright 2018 Meijering Advies, KvK: 64460754

All Insights Discovery® content: © The Insights Group Ltd, 2018. All rights reserved.’